Výsledky hledání

kategorie "korpusová lingvistika"

Z
R
Z
R
ANOTAČNÍ SCHÉMA (anotační systém)
Z
R
ARF (průměrná redukovaná frekvence, average reduced frequency)
Z
R
ASOCIAČNÍ MÍRA (kolokační míra, association measure)
Z
R
CORPUS-BASED VÝZKUM (korpusem ověřovaný výzkum, na korpusu založený výzkum)
Z
R
CORPUS-DRIVEN VÝZKUM (korpusem inspirovaný výzkum, korpusem řízený výzkum)
Z
R
Z
R
Z
R
INTERCORP (InterCorp)
Z
R
KLÍČOVÉ SLOVO (keyword)
Z
R
KÓDOVÁNÍ (znaková sada)
Z
R
Z
R
Z
R
KORPUSOVÉ ČASOPISY (korpusové a lingvistické časopisy)
Z
R
Z
R
Z
R
MLUVENÝ KORPUS (korpus mluveného jazyka)
Z
R
Z
R
PARSER (syntaktický analyzátor)
Z
R
Z
R
PSANÝ KORPUS (korpus psaného jazyka)
Z
R
REPREZENTATIVNOST KORPUSU (vyváženost korpusu)
Z
R
Z
R
SÉMANTICKÁ PROSODIE (diskurzní prosodie)
Z
R
TAG
Z
R
Z
R
TAGSET (značková sada, sada značek)
Z
R
TEST CHÍ KVADRÁT (χ2 test, test k určení signifikance)
Z
R
Z
R
Z
R
VARIABILITA (variace)
Z
R
VYHODNOCOVÁNÍ (evaluace)
Z
R
ZNAČKOVÁNÍ (slovnědruhové tagování)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka