LINGVISTICKÉ KORPUSOVÉ ORGANIZACE

Základní

Jednotlivá korpusová centra spolu úzce spolupracují, zvláště při výměně zkušeností, expertízy z vlastního výzkumu, popř. i v oblasti softwaru. Hlavní konferenční platformou je obroční mezinárodní konference Corpus Linguistics ve Velké Británii, která je zaměřená na výzkum korpusů; obdobnou platformou, zaměřenou však hlavně na korpusová data a jejich spíše technické zpracování, je LREC, kterou pořádá organizace ELRA.

Většina evropských korpusových lingvistů a pracovišť je evidována v asociaci Association for Computer Linguistics Elsnet http://elsnet.org/ (Elsnet), vyvíjející podpůrnou a organizační činnost. Méně známá je Association for Computational Linguistics Association for Computational Linguistics http://dblp.uni-trier.de/db/, stojící poněkud ve stínu starší a větší organizace komputačních lingvistů, The Association for Computational Linguistics http://www.aclweb.org/. Specifickou roli má International Computer Archive of Modern and Medieval English http://clu.uni.no/icame/ (ICAME), jejíž původní úzká orientace na angl. korpusy je dnes širší; uspořádala už na tři desítky konferencí, vydává ICAME Journal, obhospodařuje korpusová data apod. Pro USA je významné Linguistic Data Consortium https://www.ldc.upenn.edu/ (LDC), tj. otevřené konsorcium univerzit podporujících vývoj jaz. zdrojů, databází, softwaru apod. v mnoha jaz.

Rozšiřující
Literatura
Citace
František Čermák (2017): LINGVISTICKÉ KORPUSOVÉ ORGANIZACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/LINGVISTICKÉ KORPUSOVÉ ORGANIZACE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

korpusová lingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka