PARSER  (syntaktický analyzátor)

Základní

Program, který realizuje ↗parsing, jehož výstupem je syntaktická analýza vstupní věty a při němž je vstupní větě automaticky přiřazena syntaktická struktura věty, a navíc jsou jednotlivým slovům a vytvořeným syntaktickým strukturám přiřazeny syntaktické funkce v podobě syntaktických ↗tagů. V jiném významu je p. program, který na základě nějaké strukturní šablony (např. DTDDocument Type Definition) či gramatiky prověřuje, zda daný textový dokument má skutečně strukturu, kterou šablona či gramatika popisuje.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Vladimír Petkevič (2017): PARSER. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PARSER (poslední přístup: 22. 6. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka