KOLIGACE

Základní

V některých přístupech korpusové lingvistiky specifický druh ↗kolokace, která namísto lexikálně‑sémantických vztahů mezi jednotkami zohledňuje vztahy mezi lexikální jednotkou a gramatickou kategorií a/nebo textovou strukturou. Většina základních číslovek označujících čísla větší než dvě tak např. vstupuje do k. se jmény v plurálu, n. s jedním ze dvou slovesných vidů se pojí jen některá adverbia, zatímco s druhým se pojí adverbia jiná (srov. ne/možnost koligace pořád skáče / *skočí). Stejně tak můžeme nacházet vztahy mezi lexikálními jednotkami a relativní pozicí ve větě n. v textu. Začátky (a obdobně i konce) textů, odstavců a vět jsou obsazovány specifickými jednotkami (podřadicí spojky, předložky, částice apod.).

Rozšiřující
Literatura
Citace
Václav Cvrček (2017): KOLIGACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KOLIGACE (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

korpusová lingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka