KWIC

Základní

Zkratka z angl. key word in context (klíčové slovo v kontextu), kterou se označuje hledaný výraz (n. kombinace výrazů) v různě velkém kontextu. Je to základní součást každé korpusové ↗konkordance, většinou graficky odlišená od okolních (kontextových) slov. KWIC může v závislosti na typu dotazu reprezentovat jedno slovo n. jejich kombinaci (↗n-gram).

Rozšiřující
Literatura
Citace
Václav Cvrček (2017): KWIC. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KWIC (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

korpusová lingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka