PSANÝ KORPUS  (korpus psaného jazyka)

Základní

Dnes nejběžnější a nejpoužívanější typ ↗korpusů. Jeho cílem je poskytnout vzorek úzu psaného jaz. (většinou se jedná o texty vytvořené i publikované v psané podobě) reprezentativní pro nějaký badatelský cíl (např. reprezentativní vzorek současné publicistiky, odborných jazykovědných textů apod.). Velká obliba a rozšíření tohoto typu korpusů pramení především z pragmatických důvodů: psaný jaz. se díky dostupnosti elektronické sazby tiskovin a knih snadno získává, je třeba ho jen minimálně technicky zpracovávat (oproti jaz. mluvenému); viz ↗mluvený korpus. Důsledkem toho je i fakt, že p.k. jsou dosud většinou nejrozsáhlejší, a umožňují tak provádět i ty druhy jazykovědného výzkumu, které jsou náročné na objem dat. P.k. se dělí (a) na synchronní × diachronní (× panchronní), (b) na žánrově vyvážené × specifické.

Rozšiřující
Literatura
  • Baker, P. & A. Hardie ad. A Glossary of Corpus Linguistics, 2006.
  • Biber, D. & S. Conrad ad. Corpus Linguistics. Investigating Language Structure and Use, 1998.
Citace
Václav Cvrček (2017): PSANÝ KORPUS. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PSANÝ KORPUS (poslední přístup: 21. 4. 2024)

Další pojmy:

korpusová lingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka