POČÍTAČOVÁ LEXIKOGRAFIE

Základní

Odvětví ↗komputační lingvistiky, jež se zabývá využitím počítačů při lexikografické práci, tj. při tvorbě slovníků. Někdy se chápe ve stejném významu jako počítačová lexikologie. P.l. v současnosti hojně využívá velkých textových dat shromážděných v ↗jazykových korpusech a v tom případě se označuje jako lexikografie korpusová.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. & J. Králík ad. Počítačová lexikografie a čeština (počítačový fond češtiny). SaS 53, 1992, 41–48.
  • Čermák, F. & R. Blatná. Manuál lexikografie, 1995.
  • Karlsson, F. Lexicography and Corpus Linguistics. In Opening Address at 5th Congres of Euralex, 1992.
  • Kiefer, F. & G. Kiss ad. (eds.) Papers in Computational Lexicography, 1992.
  • http://scholar.google.cz/scholar.
  • Viz také Korpus, Lexikografie.
Citace
Vladimír Petkevič (2017): POČÍTAČOVÁ LEXIKOGRAFIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/POČÍTAČOVÁ LEXIKOGRAFIE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka