KORPUSOVÉ ČASOPISY  (korpusové a lingvistické časopisy)

Základní

Nejprestižnější specializovaný mezinárodní časopis je International Journal of Corpus Linguistics, vydávaný nakladatelstvím Benjamins, který je následován mladším Corpus Linguistics and Linguistic Theory, Mouton. Za nejstarší se však považuje ICAME Journal (http://clu.uni.no/icame/) původně jen angl. časopis, vázaný na první korpusy právě v angl., později však už mezinárodní, vycházející od r. 1979 jednou ročně, který je spojený se stejnojmennou mezinárodní organizací ICAME, kdysi se sídlem v Bergenu, dnes v Lancasteru. Sem patří také novější Corpora, Edinburgh U. P.

U nás se publikacím z korpusové lingvistiky věnuje vícejazyčný časopis KGA, tj. Korpus – gramatika – Axiologie (http://ujc.avcr.cz/casopisy/).

Šířeji a volněji sem lze ještě přiřadit Literary and Linguistic Computing, Oxford, už starší, známý a obecnější časopis i s částí literární, a z hlediska statistického i prestižní mezinárodní Journal of Quantitative Linguistics, Trier U.P. Časopis Corpora není totožný s oblíbeným a stejnojmenným maillistem (též Corpora List), elektronickým zdrojem informací ke korpusům a korpusové lingvistice a vycházejícím denně, který si lze zdarma „předplatit“, Corpora (kontakt: corpora@uib.no, resp. corpora-request@uib.no), a kam lze nejen přispívat, ale i dávat své dotazy a oznámení apod.

Rozšiřující
Citace
František Čermák (2017): KORPUSOVÉ ČASOPISY. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KORPUSOVÉ ČASOPISY (poslední přístup: 13. 6. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka