ARCHILEXÉM

Základní

↗Lexém, jehož ↗sémém je ↗archisémémem pro podřazené lexikálněsémantické paradigma, např. lexém nábytek ve vztahu k třídě subst. pojmenovávajících nábytek {židle, stůl, skříň, komoda, }. Viz též ↗hyponymně-hyperonymní vztah.

Rozšiřující
Literatura
  • Člex, 1985.
  • Pottier, B. Vers une sémantique moderne. In Travaux de linguistique et de littérature II, 1964, 107–137.
Citace
Zdeňka Hladká (2017): ARCHILEXÉM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ARCHILEXÉM (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka