ARCHISÉMÉM

Základní

↗Sémém ↗archilexému společný všem členům lexikálněsémantického paradigmatu jako jejich integrační (generický) ↗sém, např. ‘nábytek’ ve vztahu k významům subst. pojmenovávajících prvky třídy {nábytek}. Též ↗hyponymně‑hyperonymní vztah.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Zdeňka Hladká (2017): ARCHISÉMÉM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ARCHISÉMÉM (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka