ABSTRAKTIZACE

Základní

Významová změna, při níž se ↗konkrétum stává ↗abstraktem, zpravidla na základě metafory: (prašná) cesta → cesta (k úspěchu), jádro (ořechu) → jádro (problému). A. je častá např. při tvorbě termínů: (zorané) pole → (lexikální) pole, frekventovaná je též při vzniku frazémů: brouk (v trávě) → brouk (v hlavě). Nejčastěji se o a. hovoří u subst., podobným procesem však mohou procházet i jiné ↗autosémantické slovní druhy: hořký (čaj) → hořký (nevděk), spolknout (prášek) → spolknout (urážku). V rámci ↗synsémantických slovních druhů srov. přechod (konkrétního) lokalizačního významu předložek k (abstraktnímu) významu temporálnímu: v (lese) → v (poledne). Opačnou významovou změnou je ↗konkretizace.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Lexikon a sémantika, 2010.
  • Člex, 1985.
  • Mathesius, V. Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém, 1961.
  • Šmilauer, V. Zásoba slovní a význam slov, 1951.
  • Šmilauer, V. Obohacování slovní zásoby, 1953.
Citace
Zdeňka Hladká (2017): ABSTRAKTIZACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ABSTRAKTIZACE (poslední přístup: 25. 7. 2024)

Další pojmy:

lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka