HNÍZDOVÁNÍ

Základní

V lexikografické praxi sdružování slov do souborné heslové stati s cílem prezentovat jejich vztahy (a zároveň uspořit místo). H. většinou reflektuje slovotvorné relace, sdružována jsou tedy slova synchronně odvoditelná od téhož základu, případně složeniny obsahující stejný základ. V heslovém slově bývá naznačen hnízdovací šev a další odvozeniny se zpravidla uvádějí zkráceně: ryb|a, ‑í; ‑ný‑(ič)ka; složeniny se hnízdují pod první částí složeniny s tzv. tildou a v případě potřeby se kombinují s odvozeninami: auto~, ~biograf|ie‑ický~bus‑ový. Modernější slovníky, zvláště počítačově zpracované, od h. (kvůli řadě nepřesností) upouštějí n. ho alespoň omezují. – V ↗etymologických slovnících mohou být slova hnízdována podle společného původu.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Zdeňka Hladká (2017): HNÍZDOVÁNÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/HNÍZDOVÁNÍ (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

lexikologie lexikografie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka