Výsledky hledání

hesla začínající na "R"

Z
R
Z
R
RÁZ (tvrdý hlasový začátek, předraz)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
REFLEXIVNÍ SLOVESO (zvratné sloveso)
Z
R
REFLEXIVNÍ ZÁJMENO (zvratné zájmeno, reflexivum)
Z
R
REKOMPOZICE (sekundární kompozice, skládání opakované)
Z
R
REKTIFIKACE (oprava, korektura)
Z
R
REPLIKA V ROZHOVORU (replika; speaking turn)
Z
R
REPREZENTATIVNOST KORPUSU (vyváženost korpusu)
Z
R
RESTRUKTURACE (restructuring)
Z
R
REZULTATIV (kategorie výsledného stavu)
Z
R
ROD (jmenný rod, genus)
Z
R
RODOKMENOVÁ TEORIE (Stammbaumtheorie)
Z
R
ROZMĚROVÝ SLOVOSLEDNÝ ČINITEL (rozměrový rytmus)
Z
R
ROZPOZNÁVÁNÍ POJMENOVANÝCH ENTIT (named entity recognition, NER)
Z
R
RYS (feature)
Z
R
Z
R
RYTMICKÝ SLOVOSLEDNÝ ČINITEL (přízvukový činitel, fonetický činitel, rytmický princip)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka