ROZMĚROVÝ SLOVOSLEDNÝ ČINITEL  (rozměrový rytmus)

Základní

Příležitostný ↗slovosledný činitel, s působností stylistickou, spočívající ve vhodném rozmístění rozvíjejících větných členů před členy řídícími, resp. za nimi podle jejich rozměru (krátkosti či délky, menší či větší syntaktické složitosti). S.č.r. se uplatňuje různými způsoby, např. v poloze přívlastku mj. tím, že rozměrnější přívlastky se typicky kladou do postpozice (houba rostoucí často v trsech na pařezech × často v trsech na pařezech rostoucí houba), n. např. ve větosledu: stylisticky příznakové je, jestliže např. větu hlavní, do níž je vložena dlouhá věta vedlejší, ukončuje pouze jediné slovo: Náš tenista nemohl dlouho najít proti Argentinci, který je jedním z nejlepších světových antukových hráčů, zbraň. Též ↗slovosled, ↗aktuální větné členění, ↗funkční větná perspektiva, ↗slovosledný činitel gramatický, ↗slovosledný činitel rytmický.

Rozšiřující
Literatura
  • Mathesius, V. Čeština a obecný jazykozpyt, 1947.
  • Uhlířová, L. Knížka o slovosledu, 1987.
Citace
Ludmila Uhlířová (2017): ROZMĚROVÝ SLOVOSLEDNÝ ČINITEL. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ROZMĚROVÝ SLOVOSLEDNÝ ČINITEL (poslední přístup: 21. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka