RYTMICKÝ SLOVOSLEDNÝ ČINITEL  (přízvukový činitel, fonetický činitel, rytmický princip)

Základní

Jeden z vedlejších ↗slovosledných činitelů, kterým se v č. řídí poloha nepřízvučných slov a pohyblivých morfémů ve větě; viz ↗klitika. Přízvučným „hostitelem“, tedy tím slovem, s nímž klitika tvoří jeden rytmický celek, může být i jiné slovo než to, k němuž klitika bezprostředně syntakticky příslušejí. Č. má totiž klitiky větné, kdežto např. italština n. francouzština mají klitiky slovní (viz ↗klitika). Ve větě Rád bych se o tom nechal poučit je se odtrženo od infinitivu poučit, k němuž syntakticky patří (je – spolu s klitikou bych – v pozici K2, tj. druhé pozici ve větě pro klitiky). V tomto smyslu působí rytmický činitel proti ↗slovoslednému činiteli gramatickému, a v mnoha definovaných konfiguracích nad ním vítězí: Rád bych se o tom nechal poučit. Ale: *Rád bych o tom nechal poučit se. V mnoha případech není vítěze, protože věty s prosadivším se r.s.č. (Petr se slíbil oholit) i věty s prosadivším se slovosledným činitelem gramatickým (Petr slíbil oholit se) jsou gramaticky správné. Viz též ↗slovosled, ↗klitika, ↗slovosledný činitel gramatický, ↗slovosledný činitel rozměrový.

Rozšiřující
Literatura
  • Mathesius, V. Čeština a obecný jazykozpyt, 1947.
  • 3, 1987.
  • MSČ, 1951.
  • NS, 1969.
  • PMČ, 1996.
  • Sbg, 1980.
  • , 1998.
  • Sgk, 1986.
Citace
Ludmila Uhlířová (2017): RYTMICKÝ SLOVOSLEDNÝ ČINITEL. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/RYTMICKÝ SLOVOSLEDNÝ ČINITEL (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka