REGULÁRNÍ JAZYK

Základní
Rozšiřující

Typ formálního jazyka v ↗Chomského hierarchii gramatik a jazyků, nazývaný také jazykem typu 3. Je generovatelný formální ↗regulární gramatikou (konečněstavovou gramatikou) a rozpoznatelný tzv. konečným automatem. Vztahy mezi symboly ve slovech (řetězcích znaků terminální abecedy) v r.j. jsou omezeny konečnou pamětí, takže r.j. nikdy neobsahuje struktury vzniklé sebezapouštěním, jak je to možné v ↗bezkontextových jazycích. R.j. modelují jednoduché struktury jazyka: stačí na modelování všech podvětných úseků jazyka (zejm. slovo a jeho struktura) a též jednodušších syntaktických struktur, jež lze modelovat regulárními výrazy (např. nominální frázi).

Citace
Vladimír Petkevič (2017): REGULÁRNÍ JAZYK. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/REGULÁRNÍ JAZYK (poslední přístup: 21. 7. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka