RODOKMENOVÁ TEORIE  (Stammbaumtheorie)

Základní

Schleicherova genealogická teorie vysvětlující genetickou příbuznost indoevropských jazyků a jejich vztah k indoevropskému prajazyku. Pod vlivem Darwinovy evoluční teorie o původu biologických druhů viděl Schleicher v jaz. organismus, jenž se rodí, roste, vyvíjí a umírá. Protože podle něj platí mezi jaz. obdobné genealogické vztahy jako mezi živými bytostmi, řadil lingvistiku mezi přírodní vědy. Pomocí darwinovského genealogického stromu, představujícího schéma vývoje biologických druhů (Stammbaum), znázornil historický vývoj ie.jaz. a jejich genetické vztahy. Kmen tohoto stromu představuje ie. prajazyk, větve jsou jednotlivé ↗jazykové rodiny, větve z těchto větví vyrůstající jsou jednotlivé jazyky, z těchto větví vyrůstající větve reprezentují dialekty příslušného jazyka. Jako projev nesouhlasu s touto hypotézou vznikla ↗vlnová teorie.

Ve své ortodoxní schleicherovské podobě byla r.t. v jazykovědě 20. stol. opuštěna, mnohé směry ovšem navazují na inspirativní momenty Schleicherova učení dodnes. V č. jazykovědě je teoretickým zastáncem biologické povahy jazyka, tj. myšlenky, že jaz. je etologickým atributem populací, a vytváří tedy struktury podobné strukturám biologického genetického kódu, především ✍Romportl (1987), ✍Romportl (1989), ✍Romportl (1994), ✍Romportl (1994a), ✍Romportl (1997), ✍Romportl (1999).

Rozšiřující
Literatura
 • Höfler, O. Staumbaumtheorie, Wellentheorie, Entfaltungstheorie. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 77, 1955, 30–66.
 • Höfler, O. Staumbaumtheorie, Wellentheorie, Entfaltungstheorie. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 78, 1958, 1–44.
 • Romportl, S. In Memoriam Charles Darwin and August Schleicher (Thinking of the Times when Linguistics Was a Science of the Evolution of Man). In Leonovičová, V. & V. J. A. Novák (eds.), Behaviour as One of the Main Factors of Evolution. Selection of the Papers of International Workshop, 1987, 287–301.
 • Romportl, S. Kořeny a smysl biologického myšlení v jazykovědných pracích Augusta Schleichera (1821–1868). LF 112, 1989, 8–23.
 • Romportl, S. Schleicher a Whitney. LF 117, 1994, 248–267.
 • Romportl, S. O biologické povaze přirozeného jazyka, 1994a.
 • Romportl, S. Genealogický strom (Příspěvek k metodologii evoluční jazykovědy). SPFFBU A 45, 1997, 5–17.
 • Romportl, S. Descendenční analysa. SPFFBU A 47, 1999, 27–32.
 • Schleicher, A. Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen 1, 1861.
 • Schleicher, A. Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen 2, 1862.
 • Schleicher, A. Die Darwinische Theorie und die Sprachwissenschaft, 1863.
Citace
Helena Karlíková (2017): RODOKMENOVÁ TEORIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/RODOKMENOVÁ TEORIE (poslední přístup: 23. 5. 2024)

Další pojmy:

diachronie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka