POVRCHOVÁ STRUKTURA  (surface structure)

Základní
Rozšiřující

1. Jedna z rovin jazykového ↗T-modelu v chomskyánské ↗transformační generativní gramaticeP.s. je syntaktická úroveň generovaná z ↗hloubkové struktury bázovými a transformačními pravidly. Je to abstraktní syntaktická úroveň, která se dále rozvětvuje jednak na ↗fonetickou formu (PF) pomocí fonologických pravidel a na druhé straně na ↗logickou formu (LF) pomocí konstrukčních n. logických pravidel. Od období teorie ↗G&B se termín p.s. postupně zaměňuje s fonetickou formou a namísto p.s. se pro větvící se bod T-modelu uplatňuje termín S-struktura (S-structure), která je abstraktnější a obsahuje i tzv. ↗prázdné kategorie (včetně stop vzniklých při transformaci), a je proto možným východiskem k interpretaci. V období raného ↗minimalismu se užívá termín ↗spell out; v soudobém minimalismu tato rovina/bod teoreticky neexistuje a je nahrazena foneticko-artikulačním rozhraním a v ↗distribuované morfologii modulem morfologie. S p.s. se přestává pracovat i ve ↗FGP.

2. Pod vlivem 1. v různých lingvistických směrech různě definovaná „viditelná“ formální/syntaktická struktura věty/fráze.

Literatura
Citace
Peter Kosta, Ludmila Veselovská (2017): POVRCHOVÁ STRUKTURA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/POVRCHOVÁ STRUKTURA (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka