UNIVERZÁLNÍ GRAMATIKA  (U-grammar, UG)

Základní

Pojem užívaný v návaznosti na karteziánské (racionalistické) pojetí gramatiky především v chomskyánské ↗transformační generativní gramatice v období ↗teorie principů a parametrů. Vychází ze zkoumání modelu jaz. kompetence, abstraktního jaz. systému (tzv. I-jazyk), o jehož jádru, totiž u.g., předpokládá, že je univerzální a vrozené a jehož konkrétním projevem je individuální performance mluvčích.

U.g. se skládá z definovatelných jazykových principů, které mají binárně stanovené parametry. Jednotlivé jaz. jsou výsledkem specifikace hodnot jednotlivých parametrů, kterou si mluvčí osvojuje poslechem rodného jaz. Experimentálním studiem vlastností a rozsahu u.g. se zabývá také obor osvojování jazyka (language acquisition). Rozsah a obsah u.g., jako genetické výbavy homo sapiens, je stále předmětem diskuze zejména v soudobých biolingvistických disciplínách; viz ↗biolingvistika, ↗kognitivní lingvistika.

Rozšiřující
Literatura
  • Cinque, G. & J. Koster ad. (eds.) Paths Towards Universal Grammar. Studies in Honor of Richard S. Kayne, 1994.
  • Cook, V. J. Chomsky's Universal Grammar, 1988.
  • Fanselow, G. (ed.) The Parametrization of Universal Grammar, 1993.
  • Chomsky, N. Approaching UG from Below. In Gärtner, H.-M. & U. Sauerland (eds.), Interfaces + Recursion = Language? Chomsky’s Minimalism and the View from Syntax – Semantics, 2007, 1–30.
  • Pinker, S. The Language Instinct: How the Mind Creates Language, 1994.
Citace
Ludmila Veselovská (2017): UNIVERZÁLNÍ GRAMATIKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/UNIVERZÁLNÍ GRAMATIKA (poslední přístup: 11. 12. 2023)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka