LOGICKÁ FORMA  (LF)

Základní
Rozšiřující

↗transformační generativní gramatice jedna z rovin ↗T-modelu. Termín poprvé použit u ✍Chomského (1973) ve smyslu úrovně syntaktické reprezentace, která zprostředkovává vztah mezi ↗povrchovou strukturou (S-strukturou) a sémantickou interpretací. Na úrovni LF se především znázorňují logické vztahy mezi operátory pomocí principu ↗c-ovládání. ↗Operátor (např. kvantifikátor n. tázací zájmeno (wh-posun)) má dosah (skopus) na složku X, jestliže operátor c-ovládá složku X.

V ↗minimalismu používá Chomsky pro interpretační rovinu termín logicko-interpretační rozhraní (LF interface) a považuje ji za rovinu propojení jaz. s intenčně-koncepčním komponentem mysli. Viz také ↗PF.

Literatura
 • Aoun, J. & A. Y. Li. Wh-Elements in Situ: Syntax or LF? LI 24, 1993, 199–238.
 • Brody, M. Lexico-Logical Form: A Radically Minimalist Theory, 1995.
 • Epstein, S. D. Quantifier-pro and the LF Representation of PRO ARB. LI 15,1984, 499–505.
 • Fox, D. On Logical Form. In Hendrick, R. (ed.), Minimalist Syntax, 2003, 37–51.
 • Hornstein, N. Logical Form, 1995.
 • Hornstein, N. & A. Weinberg. The Necessity of LF. The Linguistic Review7, 1990, 129–167.
 • Chomsky, N. Studies on Semantics in Generative Grammar, 1972.
 • Chomsky, N. Conditions on Transformations. In Anderson, S. R. & P. Kiparski (eds.), A Festschrift for Morris Halle, 1973, 232–286.
 • Chomsky, N. Essays on Form and Interpretation, 1977.
 • Jackendoff, R. Semantic Interpretation in Generative Grammar, 1972.
 • Jackendoff, R. Semantics and Cognition, 1983.
 • Jackendoff, R. Semantic Structures, 1990.
 • Kosta, P. & S. L. Franks ad. (eds.) Minimalism and Beyond: Radicalizing the Interfaces, 2014.
 • Krivochen, D. & P. Kosta. Eliminating Empty Categories: A Radically Minimalist View on their Ontology and Justification. Potsdam Linguistic Investigations 11, 2013.
 • May, R. Logical Form: Its Structure and Derivation, 1985.
 • Preyer, G. & G. Peter. (eds.) Logical Form and Language, 2002.
 • Rothstein, S. D. LF and the Structure of the Grammar: Comments. In Kasher, A. (ed.), The Chomskyan Turn, 1991, 385–395.
 • Williams, E. A Reassignment of the Functions of LF. LI 17, 1986, 265–299.
Citace
Peter Kosta, Ludmila Veselovská (2017): LOGICKÁ FORMA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/LOGICKÁ FORMA (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka