POSUN Α  (move α, posun alfa, move alpha)

Základní
Rozšiřující

↗transformační generativní gramatice zobecněná transformace „přemísti něco“; v období teorie ↗G&B nahrazuje dřívější specifická transformační pravidla pro různé struktury, např. permutační pravidlo pro ↗pasivum, tvoření ↗tázacích vět a ↗relativních vět, n. ↗nadzvednutí (raising). Zobecněná transformace p.α. plyne z obecných pravidel a principů ↗univerzální gramatiky a z lexikálních vlastností daných ↗argumentů a konstrukcí, viz ✍Lasnik & Saito (1992), ✍Kayne (1994). Období ↗bariér užívá také ještě obecnější termín ovlivni α (affect α). Teorie ↗G&B motivuje posuň α / ovlivni α potřebou elementu α, tj. principem nenasytnosti (greed). ↗Minimalismus 20. stol. motivuje transformaci zásadně v oblasti cílové a namísto p.α. užívá termín atrahuj α (attract α). K minimalistické transformaci dochází ihned poté, co je do grafu vnořena jednotka ↗numerace, která na základě ↗subkategorizace v lexikonu obsahuje silný ↗rys. Minimalistická transformace typu atrahuj α je motivována ↗principem plné interpretace, tj. potřebou saturace (odstranění) silného rysu (feature checking), který do své domény „přitáhne“ vhodný saturující element. V pozdější době (viz ✍Starke, 2001; ✍Bošković, 2007) je posun považován za možný projev vztahu shody (agree), při kterém dochází k nastavení neinterpretovatelného rysu rysem interpretovatelným. V některých případech je přítomen také neurčitě definovaný „rys EPP“ (viz ↗EPP), a ten si vynucuje přesun níže položeného participanta shody (goal) do lokální domény druhého, výše položeného a c-komandujícího participanta shody (probe). Zůstává otevřeným tématem, nakolik jsou (některé) posuny záležitostí syntaxe a nakolik jde o jev ovlivněný foneticko-artikulačním rozhraním.

Literatura
  • Bošković, Ž. On the Locality and Motivation of Move and Agree: An Even More Minimal Theory. LI 38, 2007, 589–644.
  • Kayne, R. S. The Antisymmetry of Syntax, 1994.
  • Kosta, P. & S. L. Franks ad. (eds.) Minimalism and Beyond: Radicalizing the Interfaces, 2014.
  • Krivochen, D. & P. Kosta. Eliminating Empty Categories: A Radically Minimalist View on Their Ontology and Justification. Potsdam Linguistic Investigations 11, 2013.
  • Lasnik, H. & M. Saito. Move Alpha: Conditions on Its Applications and Output, 1992.
  • Starke, M. Move Dissolves into Merge. PhD. diss., University of Geneva, 2001.
Citace
Peter Kosta, Ludmila Veselovská (2017): POSUN Α. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/POSUN Α (poslední přístup: 10. 12. 2023)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka