FONETICKÁ FORMA  (phonetic form, PF)

Základní
Rozšiřující

V ↗transformační generativní gramatice rovina lingvistické reprezentace, která je spojena s akusticko-artikulačním komponentem mysli; viz též ↗T-model. V ↗minimalismu používá ✍Chomsky (1995) pro fonetickou rovinu termín auditivně-percepční rozhraní (PF interface) a považuje ji za rozhraní oddělující syntaktický modul od auditivního a percepčního modulu, jehož součástí je také modul morfologie (zejména v teorii ↗distribuované morfologie). V soudobém minimalismu je pojem syntaxe zásadně zjednodušen a omezen a množství jevů řešených na rovině morfologicko-fonetické se úměrně s tím rozšiřuje. Viz také ↗LF.

Literatura
  • Chomsky, N. The Minimalist Program, 1995.
  • Keating, P. The Phonology-Phonetics Interface. In Newmeyer, F. J. (ed.), Linguistics: The Cambridge Survey. 1: Linguistic Theory: Foundations, 1988, 281–302.
  • Viz také T‑model.
Citace
Ludmila Veselovská (2017): FONETICKÁ FORMA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/FONETICKÁ FORMA (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka