Výsledky hledání

kategorie "kvantitativní lingvistika"

Z
R
ASOCIAČNÍ MÍRA (kolokační míra, association measure)
Z
R
DIAKRITIZACE TEXTU (háčkování textu)
Z
R
DISAMBIGUACE LEXIKÁLNÍCH VÝZNAMŮ (desambiguace lexikálních významů)
Z
R
Z
R
EXTRAKCE INFORMACÍ (extrakce dat z textu)
Z
R
Z
R
Z
R
KOMPUTAČNÍ LINGVISTIKA (počítačová lingvistika)
Z
R
Z
R
POSTOJOVÁ ANALÝZA (sentiment analysis, opinion mining)
Z
R
PRAŽSKÝ ZÁVISLOSTNÍ KORPUS (Prague Dependency Treebank, PDT)
Z
R
PŘEKLADOVÁ PAMĚŤ (překlad s podporou počítače)
Z
R
ROZPOZNÁVÁNÍ POJMENOVANÝCH ENTIT (named entity recognition, NER)
Z
R
SLOŽKA (konstituent, fráze)
Z
R
STROJOVÉ UČENÍ (machine learning)
Z
R
VYHODNOCOVÁNÍ (evaluace)
Z
R
ZÁVISLOSTNÍ GRAMATIKA (dependenční gramatika)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka