PRECEDENCE

Základní
Rozšiřující

V některých frázových gramatikách vztah mezi dvěma, obvykle sousedními (sesterskými) terminálními nebo neterminálními uzly syntaktického stromu, které se navzájem nedominují; viz (↗dominace, ↗sestra v syntaktickém stromě, ↗terminál a neterminál v syntaktické struktuře). Pravidla precedence určují jejich horizontální pořadí, tedy slovosled. Pravidla běžné frázové gramatiky spojují lineární precedenci s bezprostřední ↗dominací (tj. s údaji o syntaktické ↗matce a ↗dcerách), tedy o vertikální struktuře složky. Při oddělení pravidel bezprostřední dominance (ID) od pravidel lineární precedence (LP) lze popsat slovosledné zákonitosti obecně, bez ohledu na konkrétní konstrukce generované různými pravidly. Obvykle se však předpokládá, že pravidla LP platí jen pro sesterské uzly. Takovou gramatiku ve formátu ID/LP lze vždy nahradit běžnou frázovou gramatikou s více pravidly. Určit pravidly LP pořadí uzlů, které nejsou sesterské, je možné u stromů a gramatik, které nespojují horizontální posloupnost terminálních uzlů stromu se slovosledem – tj. v terminologii ✍Curryho (1961) oddělují tektogramatickou strukturu od fenogramatické.

Literatura
  • Curry, H. B. Some Logical Aspects of Grammatical Structure. In Jakobson, R. (ed.), Structure of Language and its Mathematical Aspects, 1961, 56–68.
  • Dowty, D. R. Grammatical Relations and Montague Grammar. In Jacobson, P. & G. Pullum (eds.), The Nature of Syntactic Representation, 1982, 79–130.
  • Dowty, D. R. Toward a Minimalist Theory of Syntactic Structure. In Bunt, H. & A. van Horck (eds.), Discontinuous Constituency, 1996, 11–62.
  • Gazdar, G. & E. Klein ad. Generalized Phrase Structure Grammar, 1985.
  • Kathol, A. Linear Syntax, 2000.
  • Penn, G. Linearization and WH-extraction in HPSG: Evidence from Serbo-Croatian. In Borsley, R. & A. Przepiórkowski (eds.), Slavic in HPSG, 1999, 149–182.
  • Reape, M. Domain Union and Word Order Variation in German. In Nerbonne, J. & C. Pollard ad. (eds.), German in Head-Driven Phrase Structure Grammar, 1994, 151–198.
Citace
Alexandr Rosen (2017): PRECEDENCE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PRECEDENCE (poslední přístup: 13. 6. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka