Výsledky hledání

hesla začínající na "L"

Z
R
LAKUNA (náhodná mezera, accidental gap)
Z
R
LALICKÉ SLOVO (dětské slovo)
Z
R
LANGUE A PAROLE (jazyk a mluva)
Z
R
LATINKA (latinské písmo)
Z
R
LEHKÁ KONVERZACE (small talk)
Z
R
Z
R
LENICE (oslabení konsonantů)
Z
R
Z
R
LEXIKALISTICKÁ HYPOTÉZA (lexikalismus)
Z
R
LEXIKOGRAFIE (slovníkářství)
Z
R
LEXIKON (slovník; slovní zásoba, lexikum)
Z
R
LFG
Z
R
Z
R
LINGUA FRANCA (lingva franka)
Z
R
Z
R
Z
R
LOGICKÁ SPOJKA (junktor)
Z
R
LOKÁL (6. pád)
Z
R

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka