LIMITATIVUM

Základní

2 (1986) vymezovací výraz (zájmeno n. zájmenné příslovce); jsou to ↗deiktické výrazy různorodé výrazově a liší se i významem. 2 sem řadí (a) ↗totalizátory, které vymezují celek jako úplný (všechen, veškerý, každý, vždy, všude, oba, obé); (b) ↗vlastní identifikátory, které vymezují totožnost (týž, tentýž, ten samý; tamtéž, taktéž, tolikéž). Mezi l. (slovnědruhový přesah) je možné řadit i adjektiva a adverbia synonymní s ↗vymezovacími zájmeny a ↗limitativními zájmennými příslovci (stejný / stejně, totožný / totožně, jinačí, onak / onačejší).

Rozšiřující
Literatura
  • 2, 1986.
Citace
Klára Osolsobě (2017): LIMITATIVUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/LIMITATIVUM (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika morfologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka