LÁTKOVÉ SUBSTANTIVUM

Základní

Jméno označující hmotu (látku) jevící se jako amorfní, homogenní, nerozčleněný celek; též látkové jméno. Řadí se sem jména (a) nápojů a potravin: mléko, pivo, víno, mouka, maso, tvaroh…, (b) tekutin: voda, nafta, petrolej, benzín…, (c) kulturních plodin: žito, pšenice, kukuřice, čočka, hrách, zelí, sláma…, (d) užitkových hmot: palivo, krmivo, hnojivo, stelivo, sklo…, (e) přírodních jevů: popel, prach, láva, ruda, pára, vláha, rosa, déšť, světlo, teplo, sucho…, (f) chemických prvků a jejich sloučenin: sodík, dusík, zlato… Patří primárně do skupiny ↗singularií tantum, některá však mohou tvořit i tvary pl. pro označení různých druhů látek (výběrová mýdla, ušlechtilé kovy, bílá masa, stolní vína), pro ustálená množství látek (dvě kávy = ‘dva šálky kávy’, dvě piva = v č. zemích ‘dvě půllitrové sklenice/láhve piva’), pro zdůraznění intenzity u přírodních jevů (záplavy lávy, husté mlhy, dlouhá sucha). Jindy se množství vyjadřuje tvary sg., které se pojí s ↗číslovkami druhovými (dvojí mouka, trojí sklo...), popř. tzv. singulativy/klasifikátory (tři kostky cukru, kapka mléka, plátek šunky).

Rozšiřující
Literatura
  • ČM, 1981.
  • ČŘJ, 1996.
  • 1, 1986.
  • 2, 1986.
  • PMČ, 1996.
Citace
Klára Osolsobě (2017): LÁTKOVÉ SUBSTANTIVUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/LÁTKOVÉ SUBSTANTIVUM (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika morfologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka