KUMULATIVNÍ MORFÉM  (portmanteau morfém)

Základní

Typ ↗morfému, který je definován více než jedním gramatickým rysem. Typickými k.m.č. jsou tzv. pádové koncovky u jmen a tzv. osobní koncovky u sloves. Oba typy koncovek vyjadřují zároveň rys [číslo] v kombinaci s rysem [pád], resp. rysem [osoba]; srov. pán‑a (forma /‑a/ realizuje kombinaci rysů [gen., sg.]) × pán‑ů (forma /‑ů/ realizuje rysy [gen., pl.]) n. děl‑á‑š (forma /‑š/ realizuje kombinaci rysů [2. os., sg.]) × děl‑á‑te (forma /‑te/ realizuje rysy [2. os., pl.]). Z hlediska morfologické typologie (✍Skalička, 1951) jsou k.m. typické pro flexivní jazyky.

Rozšiřující
Literatura
  • Matthews, P. Morphology, 1974.
  • Skalička, V. Typ češtiny, 1951.
Citace
Markéta Ziková (2017): KUMULATIVNÍ MORFÉM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KUMULATIVNÍ MORFÉM (poslední přístup: 6. 12. 2023)

Další pojmy:

gramatika morfologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka