Výsledky hledání

hesla začínající na "Z"

Z
R
ZÁJMENNÉ PŘÍSLOVCE (pronominální adverbium)
Z
R
ZÁJMENO (pronomen)
Z
R
ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKA (číslovka kardinální)
Z
R
ZÁKLADNÍ SLOVOSLED (slovosled bezpříznakový, slovosled neutrální, slovosled „normální“, slovosled defaultní, slovosled „obyčejný“, ordo naturalis)
Z
R
Z
R
ZÁVISLOSTNÍ GRAMATIKA (dependenční gramatika)
Z
R
ZEUGMA (spřažení vazeb)
Z
R
ZKRATKA (abreviace)
Z
R
ZKUŠEBNÍ OTÁZKA (školská otázka)
Z
R
ZNAČKOVÁNÍ (slovnědruhové tagování)
Z
R
Z
R
ZNAKOVÝ JAZYK (sign language, signed language)
Z
R
ZOBRAZOVACÍ GESTO (depictive gesture)
Z
R
Z
R
Z
R
ZVUKOMALBA (onomatopoie)
Z
R
ZVUKOMALEBNÉ CITOSLOVCE (onomatopoické interjekce, imitativní interjekce)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka