ZMNOŽENÍ SYNTAKTICKÉ POZICE

Základní

Termín zavedený v  3 (1987), v jejímž pojetí jde o syntaktický vztah. Na rozdíl od ↗dominace se z.s.p. nepodílí na stupňové relační struktuře věty, nýbrž řadí vedle sebe dvě n. více složek (skupin, bloků) s touž funkcí, tj. žádná ze složek zmnožené skupiny není jinou složkou dominována / na jiné složce syntakticky závislá. Skupinou vytvářenou na principu z.s.p. lze obsadit každou syntaktickou pozici. Podle hledisek formálních i významových se rozlišují dva typy z.s.p.: (1) ↗koordinace, (2) ↗adordinace:

(1)

[[Náš Petr] a [sousedův Pavel]]subjekt se možná mýlí

(2)

[[Petr Karlík], [autor tohoto hesla]],subjekt se možná mýlí

Z.s.p. se syntakticky chová jako jeden člen, proto, když se objeví na levé periferii věty, ↗klitiky následují hned za ní; viz (1) i (2).

Rozšiřující
Literatura
  • 3, 1987, 393.
Citace
Petr Karlík (2017): ZMNOŽENÍ SYNTAKTICKÉ POZICE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ZMNOŽENÍ SYNTAKTICKÉ POZICE (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka