ZÁMĚR

Základní

Kategorie řazená v č. lingvistice tradičně do ↗modality voluntativní, což je jedna z kategorií ↗modality; vyjádření rozhodnutí činitele děje realizovat/nerealizovat nějakou činnost n. dosáhnout nějakého stavu. Je to (vedle subhodnot – schopnost, prostá možnost v rámci kategorie ↗možnosti) jediný případ, kdy realizace děje závisí v plné míře na vůli činitele děje. V cizí literatuře a č. literatuře formálněsémanticky orientované se z. do jedné roviny s kategoriemi možnost a nutnost nedává, protože jen možnost a nutnost lze definovat pomocí negace hodnoty druhé (u nás např.  3, 1987:269); viz také ↗modalita.

V rámci kategorie z. se rozlišují dva základní významové odstíny (Grepl v , 1998), a to (a) „mít úmysl“ a (b) „mít zájem (přání)“. Přibližným kritériem pro jejich rozlišování je to, zda realizace/nerealizace zamýšlené činnosti je, n. není plně v kompetenci činitele děje. Často není snadné vést mezi těmito odstíny jednoznačnou dělicí čáru; proto je lze analyzovat společně. Zčásti se však liší užitím formálních prostředků. V obou případech je základním prostředkem sloveso chtít, v případě (a) s inf. (Bratr chce o svátcích přijet k nám), v případě (b) nejčastěji s vedlejší větou s aby (obsahující často modální slovesa moci, nemuset, smět jako výrazový prostředek možnosti alternativního jednání) n.inf. (při něm tato slovesa nebývají): Péťa chce, aby směl jít na výlet také Igor; Irena by se nechtěla vracet domů v noci. Kromě toho jsou i jiné výrazy modálního významu: v případě (a) slovesa hodlat, mínit, zamýšlet, chystat se; odmítat, zdráhat se, zpěčovat se, bránit seinf. (Básník hodlal v tom roce vydat novou sbírku veršů); modální predikátory být odhodlán, ochoten, připraven…, z nichž některé kromě inf. dovolují i spojení s vedlejší větou s že: Otec byl odhodlán prodat dům // že prodá dům. V případě (b) se nejčastěji vyskytují slovesa přát si, stát (), potřebovatind.n.kond., toužit, dychtit, prahnoutind.; další predikátory záleží (mi) na tom, jde (mi) o to v  ind.n.kond.; všechny se pojí s inf., většina i s vedlejší větou s aby (viz výše u chtít): Přála bych si dostat se na fakultu žurnalistiky //, abych se dostala // mohla dostat...

Rozšiřující
Literatura
Citace
Stanislav Žaža (2017): ZÁMĚR. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ZÁMĚR (poslední přístup: 25. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax sémantika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka