Výsledky hledání

kategorie "dialektologie"

Z
R
ČESKÁ NÁŘEČNÍ SKUPINA (česká nářečí v užším smyslu)
Z
R
DIALEKT (nářečí)
Z
R
Z
R
INTERDIALEKT (nadnářečí, oblastní nářečí, nivelizovaná podoba místního nářečí)
Z
R
Z
R
JÁDRO NÁŘEČÍ (nářeční jádro)
Z
R
JAZYKOVÝ ZEMĚPIS (areálová lingvistika)
Z
R
NÁŘEČNÍ SKUPINA (makrodialekt)
Z
R
ONYMICKÝ AREÁL (onymický prostor)
Z
R
PROTEZE (předsouvání)
Z
R
PŘECHODOVÉ NÁŘEČÍ (přechodné nářečí)
Z
R
SLEZSKÁ NÁŘEČNÍ SKUPINA (slezská nářečí)
Z
R
STŘEDOMORAVSKÁ NÁŘEČNÍ SKUPINA (středomoravská nářečí)
Z
R
VÝCHODOMORAVSKÁ NÁŘEČNÍ SKUPINA (východomoravská nářečí)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka