FÁZE  (phase)

Základní
Rozšiřující

Pojem z minimalistické teorie (↗minimalismus), který patří do teorie lokality; poprvé zmíněn ✍Chomským (2000). Syntaktická derivace probíhá v cyklech zvaných f. Každá f. má svoji vlastní numeraci, tj. množinu syntaktických elementů, z nichž se syntaktická struktura dané fáze buduje. Numerace obsahuje vždy jednu fázovou hlavu. Jakmile je derivace fáze dokončena, je daná f. odeslána (konkrétně komplement fázové hlavy, viz ↗podmínka fázové impenetrability) na syntaktická rozhraní LF a PF. Proto mají podle Chomského f. specifické vlastnosti: z hlediska LF jsou to propoziční jednotky a z hlediska PF jsou zvukově izolovatelné, tj. dají se ve větě předsouvat, extraponovat atd. (srov. také kritiku fázových vlastností např. u ✍Abelse, 2003).

✍Chomsky (2001), ✍Chomsky (2004) rozlišuje mezi slabými a silnými f. Mezi silné fáze patří CP a transitivní/unergativní vP (označované jako v*P). Slabé fáze jsou pasivní a neakuzativní slovesa. Silné f. – oproti slabým f. – podléhají podmínce fázové impenetrability, mají kompletní sadu φ-rysů (osobu, rod, číslo), mohou nést EPP-rysy vyvolávající posun elementů na hranu f. a v případě vP f. mají plnou argumentovou strukturu – agens (srov. ale kritiku tohoto rozdělení u ✍Legate(ové), 2005). Kategorie TP, VPNP nejsou f. ✍Chomsky (2004), ✍Chomsky (2007) připouští možnost, že DP je také f. Podle ✍Chomského (2008) jsou fáze ze syntaktické části derivace posílány na obě rozhraní LF a PF současně. V důsledku toho musí fonologické fáze odpovídat fázím sémantickým (syntaktickým). Tento požadavek je možná příliš silný, viz diskusi fonologických fází např. u ✍Scheera (2011) a sémantických fází u ✍Marušiče (2005).

Literatura
  • Abels, K. Successive Cyclicity, Anti-Locality, and Adposition Stranding. PhD. diss., Univ. of Connecticut, 2003.
  • Chomsky, N. Minimalist Inquiries: The Framework. In Martin R. & D. Michaels ad. (eds.), Step by Step. Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik, 2000, 89–155.
  • Chomsky, N. Derivation by Phase. In Kenstowicz, M. (ed.), Ken Hale: A Life in Language, 2001, 1–52.
  • Chomsky, N. Beyond Explanatory Adequacy. In Belletti, A. (ed.), Structures and Beyond, 2004, 104–131.
  • Chomsky, N. Approaching UG from Below. In Sauerland U. & H. M. Gärtner (eds.), Interfaces + Recursion = Language? 2007, 1–29.
  • Chomsky, N. On Phases. In Freidin R. & C. P. Otero ad. (eds.), Foundational Issues in Linguistic Theory. Essays in Honor of Jean-Roger Vergnaud, 2008, 133–166.
  • Legate, J. A. Some Interface Properties of the Phase. LI 34, 2005, 506–516.
  • Marušič, F. On Non-Simultaneous Phases. PhD. diss., Stony Brook Univ., 2005.
  • Scheer, T. A Guide to Morphosyntax-Phonology Interface Theories: How Extra-Phonological Information is Treated in Phonology since Trubetzkoy’s Grenzsignale, 2011.
Citace
Petr Biskup (2017): FÁZE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/FÁZE (poslední přístup: 23. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka