ADVERZATIVNÍ PREDIKÁT

Základní

Predikáty jako litovat, omlouvat se, být překvapen, být ohromen aj. Jde o faktové predikáty (viz ↗faktové sloveso), tj. presuponující pravdivost své zanořené argumentové věty: věta Petr byl překvapen, že Marie koupila ovci presuponuje, že ‘Marie koupila ovci’ je pravda. A.p. licencují ↗NPI: srov. kontrast mezi neadverzativním predikátem říkat a adverzativním predikátem litovat v licencování českého NPI sebemenší NP: *Petr říkal, že projevil sebemenší účast × Petr litoval, že projevil sebemenší účast.

Rozšiřující
Literatura
  • von Fintel, K. NPI Licensing, Strawson Entailment, and Context Dependency. JS 16, 1999, 97–148.
Citace
Mojmír Dočekal (2017): ADVERZATIVNÍ PREDIKÁT. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ADVERZATIVNÍ PREDIKÁT (poslední přístup: 22. 6. 2024)

Další pojmy:

sémantika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka