Výsledky hledání

kategorie "literární věda"

Z
R
Z
R
ČEŠTINA A VERSIFIKAČNÍ SYSTÉMY (čeština a prozodické systémy)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
METATEXT (metatextovost)
Z
R
Z
R
Z
R
NÁZEV TEXTU (nadpis, titul, titulek)
Z
R
Z
R
PERSONIFIKACE (antropomorfizace)
Z
R
PODTEXT (subtext)
Z
R
Z
R
UMĚLECKÝ STYL (styl krásné literatury)
Z
R
VÍCEHLASÍ (různořečí, heteroglosie)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka