POETISMUS

Základní

Ve stylistice a poetice označení jazykového prostředku tvořícího specifickou lexikální vrstvu textů umělecké povahy, jehož užití je příznačné zejména pro poezii. Tento ↗příznak si p. zachovávají i mimo text (děva / dívka, luna / měsíc, vesna / jaro, jeseň / podzim, duma / myšlenka, úběl / alabastr n. bělost, stero světel / četná světla atd.). Jedná se o jaz. prostředky se stálou (zpravidla inherentní) stylovou hodnotou, tvořené za účelem plnění estetické funkce básnických projevů. V SSJČ (1958–1971) jsou v rámci stylistického hodnocení označeny jako básnické. Ve vývoji č. poezie byla vrstva p. vytvářena zejména členy literárních generací 19. stol. usilujících o tvorbu děl jazykově vytříbených a originálních, tj. obrozenců, májovců, lumírovců (např. poetická kompozita květotravný, jedovýparný, miloobraz; Polák), později již jen některými básnickými individualitami. V pozdějším období p. nabývají víceméně archaických odstínů, aktualizačním prostředkem ↗poetizace se stávají stále více ↗metafory.

Mezi p. lze řadit rovněž autorská slova (✍Krčmová, 2008), zvyšující estetický účinek sdělení zdůrazněním některé z jeho složek (ty noci bezmezna, jež líbají stříbrostěn harmonie; Holan).

Termínem nadřazeným p. je poetizace, tj. vytváření estetické hodnoty literárního díla v rámci všech jazykových rovin a zároveň všech stylistických aspektů výstavby textu. Viz také ↗umělecký styl.

P. jakožto jazykový prostředek nelze zaměňovat se stejnojmenným literárním směrem české avantgardní poezie 20. let 20. stol.

Rozšiřující
Literatura
  • Eisner, P. Chrám i tvrz, 1946, 553–557.
  • Filipec, J. Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie, 1961, 121–123.
  • Hrabák, J. Poetika, 1973, 114–116.
  • Krčmová, M. Styl umělecké literatury. In Čechová, M. & M. Krčmová ad., Současná stylistika, 2008, 296–331.
  • Mukařovský, J. Studie z poetiky, 1982, 55–60, 93–136.
  • Pešat, Z. Poetismus očima Olega Suse. In Pečman, R. & P. Osolsobě (eds.), Oleg Sus redivivus, 1994, 147–150.
  • SSJČ, 1958–1971.
  • ZČSt, 1970, 66–69.
Citace
Milan Jelínek, Jarmil Vepřek (2017): POETISMUS. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/POETISMUS (poslední přístup: 25. 7. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka