Výsledky hledání

hesla začínající na "U"

Z
R
UJIŠŤOVACÍ ČÁSTICE (výrazová částice, expresívní částice)
Z
R
UKAZOVACÍ GESTO (orientační gesto)
Z
R
UKAZOVACÍ ZÁJMENO (demonstrativní zájmeno)
Z
R
UMĚLECKÝ STYL (styl krásné literatury)
Z
R
UNIVERZÁLNÍ GRAMATIKA (U-grammar, UG)
Z
R
UNIVERZÁLNÍ KVANTIFIKÁTOR (obecný kvantifikátor, univerzální kvantifikace)
Z
R
URČITÝ SLOVESNÝ TVAR (určitý tvar slovesa, verbum finitum, VF)
Z
R
UTAH (uniformity of theta assignment hypothesis)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka