URČITÁ ČÍSLOVKA

Základní

Vyjadřuje určitý počet specifikovatelný číslem: pět dětí, šestý smysl, troje // trojí jablka, třikrát zavolal apod. U.č. zahrnují ↗číslovky základní, ↗číslovky řadové, ↗číslovky druhové, ↗číslovky násobné, ↗číslovky úhrnné, ↗číslovky souborové. Viz také ↗číslovka.

Rozšiřující
Literatura
  • Porák, J. O neurčitém významu číslovek určitých. 41, 1958, 241–251.
Citace
Klára Osolsobě (2017): URČITÁ ČÍSLOVKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/URČITÁ ČÍSLOVKA (poslední přístup: 23. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika morfologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka