KONGRUENCE OTÁZKY A ODPOVĚDI

Základní

Jeden ze zásadních předpokladů ↗dialogu vyplývající z ↗kooperačního principu, z něhož mluvčí a adresát intuitivně vycházejí a jehož dodržování vede k pragmatickým implikacím (viz ✍Grice, 1975). Jde zde – obecně řečeno – o kongruentní odpovědi na otázky. Z hlediska informační struktury lze princip k.o.o. využít k zjišťování nejdůležitějšího prvku, který má být sdělen v odpovědi, pomocí tzv. ↗otázkového testu (ke kritice viz ✍Daneš, 1986): Tázací výraz v doplňovací otázce odpovídá fokusovanému (rematickému) prvku v odpovědi:

Co si Marek koupil? – Marek si koupil [Foc modré auto]

Vycházíme-li ze sémantiky ✍Karttunena (1977) pro tázací výrazy (↗doplňovací tázací věta) a ze sémantiky ↗fokusu podle ✍Rootha (1992), lze vztah k.o.o. charakterizovat tak, že význam otázky, resp. {koupil(m)(x) | věc(x)} = {koupil(m)(a), koupil(m)(b), koupil(m)(c), …} musí být podmnožinou množiny fokusových alternativ v odpovědi – tzn. všech možných věcí, které si Marek mohl koupit. ✍Krifka (2001) probírá tuto analýzu kriticky a navrhuje alternativu založenou na jiné otázkové sémantice. Důležitý příbuzný problém, který vede k upřesnění vztahu k.o.o., diskutuje ✍Reich (2003): Výše uvedený dialog může pokračovat takto:

A co si Marek koupil potom? – Potom si koupil [Foc červené] auto.

Je patrné, že poslední odpověď není v souladu s jednoduchou verzí k.o.o. – její fokus (réma) tvoří jen část toho konstituentu, který odpovídá tázacímu výrazu v otázce.

Od kongruentních odpovědí odlišujeme tzv. nekongruentní odpovědi:

Co si Marek koupil? – Limuzína to žádná nebyla

a pouhé reakce bez statusu odpovědi:

Co si Marek koupil? – Běž se zeptat Marie

Viz také ↗odpověď, ↗eliptická odpověď, ↗odpověďová částice.

Rozšiřující
Literatura
  • Daneš, F. The “Question Test” Re-examined. In Mey, J. (ed.), Language and Discourse: Test and Protest, 1986, 261–286.
  • Grice, H. Logic and Conversation. In Cole, P. & J. Morgan (eds.), Speech Acts. Syntax and Semantics 3, 1975, 41–58.
  • Karttunen, L. Syntax and Semantics of Questions. L&P 1, 1977, 3–44.
  • Krifka, M. For a Structured Meaning Account of Questions and Answers. In Féry, C. & W. Sternefeld (eds.), Audiatur Vox Sapientiae: A Festschrift for Arnim von Stechow, 2001, 287–319.
  • Reich, I. Frage, Antwort und Fokus, 2003.
  • Rooth, M. A Theory of Focus Interpretation. NLS 1, 1992, 75–116.
Citace
Roland Meyer (2017): KONGRUENCE OTÁZKY A ODPOVĚDI. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KONGRUENCE OTÁZKY A ODPOVĚDI (poslední přístup: 25. 4. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka