FIKTONYM

Základní

V české onomastice definován jako jméno přijaté k zatajení pravého jména, přičemž se – podle TSO (1973:108, 169–171, 208) – striktně rozlišuje: (1) ↗pseudonym, tj. f. pro osobu (Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil Frída), a (2) ↗kryptonym, tj. f. pro místo, věc, podnik, akci apod. (Orlík, v roce 1938 krycí název pro ostrahu hranic ČSR). V č. jazykovědné terminologii však není hranice mezi pseudonymem a kryptonymem tak ostrá. Podle ✍Krause a kol. (2007:455) mohou být označovány jako kryptonymy též jména osob, tj. pseudonymy.

Rozšiřující
Literatura
  • Kraus, J. a kol. Nový akademický slovník cizích slov, 2007.
  • TSO, 1973.
Citace
Jana Pleskalová (2017): FIKTONYM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/FIKTONYM (poslední přístup: 25. 7. 2024)

Další pojmy:

onomastika lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka