ATRAKCE  (větná spodoba)

Základní

Termín klasické mluvnice (zvl. školní) pro označení syntaktické struktury vzniknuvší mechanickým přizpůsobením gramatického tvaru nějakého slova gramatickému tvaru slova sousedního. Typickým příkladem je (1):

(1)

*Čistota obce slouží zdraví spoluobčanům

Věta (1) je gramaticky nesprávná, protože jméno spoluobčanům je v dativu, který vznikl a. k dativu zdraví, který je regulárně přidělen slovesem sloužit, a nikoli v genitivu, jak to vyžaduje jeho pozice neshodného přívlastku k jménu zdraví: Čistota obce slouží zdraví spoluobčanů. Srov. další příklady a. ‒ (2) ukazuje typickou a. následujícího výrazu, (3) netypickou a. předcházejícího výrazu:

(2)

*ve většině případech

(3)

*před sluncem východem

Gramaticky nesprávné nejsou struktury obsahující a. tehdy, pokud jsou součástí idiomu/frazému: Je širší než delší (místo gramatikou vynucovaného dlouhý); Dělej, co dělej (místo gramatikou vynucovaného děláš). Viz také jiná nemotivovaná porušení správné gramatické struktury věty ↗anakolut, ↗apoziopeze, ↗kontaminace, ↗zeugma.

Rozšiřující
Literatura
  • ČM, 1960.
  • NS, 1969.
  • Sbg, 1972.
Citace
Petr Karlík (2017): ATRAKCE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ATRAKCE (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka