Výsledky hledání

hesla autora Radek Šimík

Z
R
EFEKT PŘEKŘÍŽENÍ (cross-over effect)
Z
R
EXISTENČNÍ KVANTIFIKÁTOR (existenční kvantifikace)
Z
R
GENERALIZOVANÝ KVANTIFIKÁTOR (zobecněný kvantifikátor)
Z
R
MODÁLNÍ SLOVESO (způsobové sloveso)
Z
R
NEURČITÉ ZÁJMENO (indefinitní zájmeno)
Z
R
Z
R
PŘEMOSŤOVACÍ SLOVESO (bridge verb)
Z
R
UKAZOVACÍ ZÁJMENO (demonstrativní zájmeno)
Z
R
UNIVERZÁLNÍ KVANTIFIKÁTOR (obecný kvantifikátor, univerzální kvantifikace)
Z
R
VZTAŽNÁ VĚTA S JMENNOU HLAVOU (vztažná věta s nominální hlavou)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka