PROPOZIČNÍ POSTOJ DE RE A DE SE

Základní
Rozšiřující

De re je propoziční postoj „o věci“ a de se je propoziční postoj „o sobě“. Propoziční postoj obecně je vztah mezi individuem a propozičním obsahem. Souvětí Karel si myslí / je přesvědčen / pochybuje …, že na Marsu je voda vyjadřuje různé propoziční postoje Karla k propozici, že na Marsu je voda. Atribut de re × de se se zpravidla používá pro případy, v nichž propozice pojednává o nositeli postoje. Např. souvětí Karel je přesvědčen, že ho zvolí prezidentem vyjadřuje Karlův postoj k propozici, která pojednává o Karlovi samotném. ✍Lewis (1979) jako první pozoroval, že takové postoje jsou potenciálně dvojznačné. Základní interpretací našeho příkladu je interpretace de se, kdy souvětím vyjadřujeme Karlovo přesvědčení o sobě samém. Interpretace de re vyžaduje zvláštní kontext. Uvažujme například, že Karel – kandidát na prezidenta – měl úraz hlavy a ztratil povědomí o tom, kým je. V nemocničním pokoji sleduje projev jistého Karla – kandidáta na prezidenta (nevědom, že hovoří on sám). Projev Karla zaujme, čímž nabyde přesvědčení, že tento muž bude zvolen prezidentem. V tomto případě se jedná o postoj de re. ✍Chierchia (1989) si povšiml toho, že distinkce de re × de se je relevantní pro přirozený jazyk. Srov. příklady Karel si přeje, aby byl zvolen prezidentem (aspoň 70 % občany) × Karel si přeje být zvolen prezidentem. Zatímco první věta může být pravdivá ve výše zmíněném kontextu s úrazem hlavy (kromě de se interpretace může tedy mít i interpretaci de re), věta druhá umožňuje pouze de se čtení. Pro novější literaturu a relevantní reference viz např. ✍Anand (2006). Viz také ↗de dicto × de re.

Literatura
  • Anand, P. De de se. PhD. diss., MIT, 2006.
  • Chierchia, G. Anaphora and Attitudes de se. In Bartsch, R. & J. van Benthem ad. (eds.), Semantics and Contextual Expression, 1989, 1–32.
  • Lewis, D. Attitudes de dicto and de se. The Philosophical Review 88, 1979, 13–43.
Citace
Radek Šimík (2017): PROPOZIČNÍ POSTOJ DE RE A DE SE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PROPOZIČNÍ POSTOJ DE RE A DE SE (poslední přístup: 9. 12. 2023)

Další pojmy:

sémantika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka