OBECNÉ JMÉNO  (apelativum)

Základní

Substantivum nesoucí zobecňující a zobecnělý pojmový význam, jehož prostřednictvím se vztahuje k třídě předmětů n. jevů, např. strom, dítě, láska. V aktuálních kontextech může o.j. vedle generického pojmu (Pes je šelma; Už jste se učili o psovi?) označovat též konkrétní jednotlivinu (Vidíš toho psa?), popř. skupinu jednotlivin (Nesnáším psy své tchyně); viz ↗determinace, ↗reference. Přítomností pojmového významu se o.j. liší od ↗vlastních jmen (proprií). Hranice mezi nimi však není zcela ostrá, srov. nejednoznačné případy (např. ↗etnonyma a ↗sérionyma) a obousměrné přechody (viz ↗apelativizace, ↗proprializace).

Rozšiřující
Literatura
Citace
Zdeňka Hladká (2017): OBECNÉ JMÉNO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/OBECNÉ JMÉNO (poslední přístup: 28. 5. 2024)

Další pojmy:

lexikologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka