ETNONYMUM

Základní
Rozšiřující

↗Vlastní jméno kmene nebo národa (Češi, Slované); v jeho rámci se rozlišují: a) autetnonymum, tj. e., které si dal kmen nebo národ sám – Deutsche, b) aletnonymum, tj. e., které národ nebo kmen dostal od svých sousedů – Němci. E. patří do ↗skupinových antroponym. Etnonymům nebyla v české onomastice dosud věnována soustavná pozornost. Staré vžité názvy přetrvávají (Finové, Poláci), nové se podle aktuální společenské potřeby přejímají a začleňují do češtiny (Burové); viz též Knappová in ✍Rzetelska-Feleszko (2002:484); ↗antroponymum.

Literatura
  • Rzetelska-Feleszko, E. & A. Cieślikowa ad. (eds.) Słowiańska onomastika 1, 2002.
  • TSO, 1973, 47, 202–203.
  • ÚOO, 1999, 164.
Citace
Jana Pleskalová (2017): ETNONYMUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ETNONYMUM (poslední přístup: 27. 5. 2024)

Další pojmy:

onomastika etymologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka