CIRKUMFIX  (sdružený afix)

Základní

Diskontinuální ↗afix, který se skládá ze dvou částí, z nichž jedna se připojuje před kmen a druhá za kmen: ná‑měst‑í, pod‑pat‑ek, vy-[sed-á]-va(t). C. bývá též interpretován jako kombinace dvou afixů, ↗prefixu a ↗sufixu, resp. jako prefixálně-sufixální způsob tvoření slov apod.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Klára Osolsobě (2017): CIRKUMFIX. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/CIRKUMFIX (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika morfologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka