BIONYMUM

Základní

V onomastice souhrnný termín pro všechna vlastní jména živých n. jakoby živých bytostí a jiných organismů, jež jsou fixovány v sociálních vztazích. Viz též ↗abionymum. V rámci b. se rozlišují:

1. Antroponyma – vlastní jména jednotlivců n. skupiny lidí (Jan, Češi) a nepravá antroponyma (pseudoantroponyma), tj. vlastní jména smyšlených osob včetně mytologických nadpřirozených bytostí (starobylý řecký bůh Hermés, pohádková Karkulka, personifikované Hoře atd.).

2. Zoonyma – vlastní jména skutečných živočichů (pes Punťa) a nepravá zoonyma (pseudozoonyma), tj. vlastní jména živočichů smyšlených (mytický okřídlený kůň Pegas, pohádkový drak Soptík).

3. Fytonyma – vlastní jména rostlin (Semtínská lípa, dub Napoleon) a nepravá fytonyma, tj. vlastní jména vymyšlených rostlin (masožravá rostlina Adéla).

Termíny zoonymum a fytonymum jsou někdy nepatřičně užívány pro apelativní pojmenování živočichů (býk) a rostlin (lípa).

Rozšiřující
Literatura
  • Šrámek, R. Úvod do obecné onomastiky, 1999, 16, 164–165.
  • TSO, 1973, 30.
Citace
Jana Pleskalová (2017): BIONYMUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/BIONYMUM (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

lexikologie onomastika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka