FYTONYMUM

Základní

Vlastní jméno rostlin, a to jak skutečných (Masarykova lípa, dub Napoleon), tak vymyšlených (masožravá rostlina Adéla); v druhém případě jde o f. nepravá. F. patří do třídy ↗bionym. V č. onomastice jim dosud nebyla věnována systematická pozornost.

Termín f. je v jazykovědě někdy nepatřičně užíván pro apelativní pojmenování rostlin (lípa). Viz také ↗bionymum, ↗vlastní jména – třídění.

Rozšiřující
Literatura
  • TSO, 1973, 30.
  • ÚOO, 1999, 164–165.
Citace
Jana Pleskalová (2017): FYTONYMUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/FYTONYMUM (poslední přístup: 27. 5. 2024)

Další pojmy:

onomastika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka