Výsledky hledání

kategorie "komputační lingvistika"

Z
R
DISAMBIGUACE LEXIKÁLNÍCH VÝZNAMŮ (desambiguace lexikálních významů)
Z
R
EXTRAKCE INFORMACÍ (extrakce dat z textu)
Z
R
PARSER (syntaktický analyzátor)
Z
R
Z
R
PRAVOPISNÝ KOREKTOR (korektor překlepů)
Z
R
ROZPOZNÁVÁNÍ POJMENOVANÝCH ENTIT (named entity recognition, NER)
Z
R
STROJOVÉ UČENÍ (machine learning)
Z
R
VYHODNOCOVÁNÍ (evaluace)
Z
R

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka