COMMON SENSE

Základní

V počítačové lingvistice se překládá jako „Zdravý rozum“. Rozsáhlý soubor znalostí a zkušeností týkajících se našeho světa. Tyto znalosti jsou bezprostřední, nevědecké, přirozené. V komunikaci lidé předpokládají, že jejich komunikační partner má c.s., a proto zpravidla c.s. nesdělují.

Rozšiřující

C.s. je fenoménem, který zajímá vědce z mnoha oblastí: filozofie, kognitivní vědy, umělé inteligence i ↗počítačové lingvistiky. Vymezit c.s. je velmi obtížné, protože každý z oborů se na c.s. zaměřuje z jiného důvodu. C.s. bývá popisován jako znalost o tom, jak věci typicky vypadají, reagují apod. Důležitou součástí je taky znalost o identitě věcí, kdy člověk např. pozná podle střepu, že to byla sklenice. ✍Smith (1995) rozlišuje tři dimenze c.s.: proces přirozeného poznání, více či méně koherentní systém nevědecké víry („lidové vědy“) a materiální svět, ke kterému se tato víra vztahuje. ✍Minsky (2006) definuje c.s. jako soubor pojmů a faktů, které většina lidí zná, a také jako odvozovací schopnosti, které lidé mají.

Novodobá historie výzkumu c.s. sahá k fenomenologovi E. Husserlovi, který se na počátku 20. stol. věnoval zkoumání „přirozeného světa“ (Lebenswelt), jenž je protipólem vědecké abstrakce; viz ✍Smith & Smith (eds.) (1995). Husserl ovlivnil filozofy, psychology a kognitivní vědce, kteří popisují c.s. jako reálný (tj. založený na hmotných objektech) a holistický (tj. založený na propojenosti všech „běžných“ pojmů jako tělo, mysl, příčina, změna, svět atd.). Tato propojenost inspirovala výzkum v oblasti počítačové lingvistiky a umělé inteligence, ve kterém se c.s. popisuje pomocí sítí určitých tvrzení o světě n. rámců či scénářů zachycujících určité situace (např. nákup zboží).

V počítačové lingvistice a umělé inteligenci představuje c.s. značný problém při analýze promluvy. Podle ✍Graessera (1981) je poměr explicitní a implicitní informace v textu 1 : 8, z čehož vyplývá, že vytvořit koherentní reprezentaci popisované situace je nemožné bez zdrojů informací typu c.s. Od 80. let 20.  stol. se takové zdroje informací vytvářejí. Mezi nejobsáhlejší patří CyC (viz ✍Lenat & Guha, 1990). Částečně jsou tyto informace přítomny i v jiných zdrojích, např. ↗WordNet.

Literatura
  • Graesser, A. C. Prose Comprehension beyond the Word, 1981.
  • Lenat, D. B. & R. V. Guha. Building Large Knowledge-Based Systems: Representation and Inference in the Cyc Project, 1990.
  • Minsky, M. The Emotion Machine, 2006.
  • Smith, B. Formal Ontology, Common Sense, and Cognitive Science. International Journal of Human-Computer Studies, 1995, 641–667.
  • Smith, B. & D. W. Smith. (eds.) The Cambridge Companion to Husserl, 1995.
Citace
Zuzana Nevěřilová (2017): COMMON SENSE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/COMMON SENSE (poslední přístup: 25. 7. 2024)

Další pojmy:

komputační lingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka